Declension of Finnish Nouns

Finnish is the national language of Finland. It's a Finnic language spoken by 6 million native speakers.

Nouns and adjectives are inflected for number, case and possession (in that order). There are two numbers, fifteen cases and five possessive morphemes. Gender is not marked. A zero number suffix indicates singular. A zero case suffix indicates nominative singular (all other cases are marked). A zero possessive suffix indicates absence of possession.

Decline Finnish Nouns

Fill in the noun in nominative singular. Or write a number, such as 123
The flag of Finland

See also: Conjugate Finnish verbs

Classification of Finnish Nouns

Kotimaisten kielten keskus (KOTUS, officially translated as Institute for the Languages of Finland) lists 51 declension types for Finnish nouns, adjectives, pronouns, and numerals, as listed below. In addition to these, Verbix adds two additional declension types for numbers. Verbix shows for any declined word the declension type along with information of the type. Read more

Links

References

  • Holman, Eugene. Handbook of Finnish Verbs. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 408. SKS. Vaasa Oy, 1984.
  • Laalo, Klaus. Imperfektimuotojen ti~si-vaihtelu suomen kielessä. Suomalaisen kirjallisuuden seura. Mäntän Kirjapaino Oy. Mänttä, 1988.
  • Vähämäki, Börje. Mastering Finnish. Hippocrene Books, Inc.. New York, 1994.
  • Leino, Pirkko. Suomen Kielioppi. Otava. Keuruu, 1989.
  • Setälä, E. N. – Nieminen, Kaarlo. Suomen kielen oppikirja. Otava. Helsinki, 1944.
  • Penttilä, Aarni. Suomen kielioppi. Werner Söderström Osakeyhtiö. Porvoo, 1963.
  • Setälä, E. N. – Sadeniemi, Matti. Suomen kielioppi, äänne- ja sanaoppi. Otava. Keuruu, 1976.
  • White, Leila. Suomen kielioppia ulkomaalaisille. Oy Finn Lectura Ab. Loimaa, 1993.
  • Virtaranta, Pertti et al.. Suomen murteet. Suomalaisen kirjallisuuden seura. Helsinki, 1980.
  • Jäppinen, Harri. Synonyymisanakirja. Werner Söderström Osakeyhtiö. Porvoo, 1989.