Finnish verb conjugation

Finnish is the national language of Finland. It's a Finnic language spoken by 6 million native speakers.

Conjugate a Finnish Verb

Fill in the infinitive. Don't use any capital letters!
Finnish flag

Some of the Finnish characters don't exist in the English alphabet. If you can't input them here - try the following:

To Get Enter Sample Verbs
ä a: ja:a:da: equals jäädä
ö o: syo:da: equals syödä

References

  • Holman, Eugene. Handbook of Finnish Verbs. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 408. SKS. Vaasa Oy, 1984.
  • Laalo, Klaus. Imperfektimuotojen ti~si-vaihtelu suomen kielessä. Suomalaisen kirjallisuuden seura. Mäntän Kirjapaino Oy. Mänttä, 1988.
  • Vähämäki, Börje. Mastering Finnish. Hippocrene Books, Inc.. New York, 1994.
  • Leino, Pirkko. Suomen Kielioppi. Otava. Keuruu, 1989.
  • Setälä, E. N. – Nieminen, Kaarlo. Suomen kielen oppikirja. Otava. Helsinki, 1944.
  • Penttilä, Aarni. Suomen kielioppi. Werner Söderström Osakeyhtiö. Porvoo, 1963.
  • Setälä, E. N. – Sadeniemi, Matti. Suomen kielioppi, äänne- ja sanaoppi. Otava. Keuruu, 1976.
  • White, Leila. Suomen kielioppia ulkomaalaisille. Oy Finn Lectura Ab. Loimaa, 1993.
  • Virtaranta, Pertti et al.. Suomen murteet. Suomalaisen kirjallisuuden seura. Helsinki, 1980.
  • Jäppinen, Harri. Synonyymisanakirja. Werner Söderström Osakeyhtiö. Porvoo, 1989.