Finnish verb conjugation

Finnish is the national language of Finland. It's a Finnic language spoken by 6 million native speakers.

Conjugate a Finnish Verb

Fill in the infinitive. Don't use any capital letters!
The flag of Finland

Some of the Finnish characters don't exist in the English alphabet. If you can't input them here - try the following:

To Get Enter Sample Verbs
ä a: ja:a:da: equals jäädä
ö o: syo:da: equals syödä
See also:

References

  • Holman, Eugene. Handbook of Finnish Verbs. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 408. SKS. Vaasa Oy, 1984.
  • Laalo, Klaus. Imperfektimuotojen ti~si-vaihtelu suomen kielessä. Suomalaisen kirjallisuuden seura. Mäntän Kirjapaino Oy. Mänttä, 1988.
  • Vähämäki, Börje. Mastering Finnish. Hippocrene Books, Inc.. New York, 1994.
  • Leino, Pirkko. Suomen Kielioppi. Otava. Keuruu, 1989.
  • Setälä, E. N. – Nieminen, Kaarlo. Suomen kielen oppikirja. Otava. Helsinki, 1944.
  • Penttilä, Aarni. Suomen kielioppi. Werner Söderström Osakeyhtiö. Porvoo, 1963.
  • Setälä, E. N. – Sadeniemi, Matti. Suomen kielioppi, äänne- ja sanaoppi. Otava. Keuruu, 1976.
  • White, Leila. Suomen kielioppia ulkomaalaisille. Oy Finn Lectura Ab. Loimaa, 1993.
  • Virtaranta, Pertti et al.. Suomen murteet. Suomalaisen kirjallisuuden seura. Helsinki, 1980.
  • Jäppinen, Harri. Synonyymisanakirja. Werner Söderström Osakeyhtiö. Porvoo, 1989.